Skip to content

Participatie

Tecta stelt het locatieontwikkelplan op. Hiervoor organiseert het de participatie. Met een klankbordgroep uit de buurt is verkend hoe de participatie georganiseerd zou moeten worden en waarover het zou moeten gaan. Vervolgens heeft een eerste themabijeenkomst met de klankbordgroep over stedenbouw en wonen plaats gevonden en zou een tweede volgen in en met de buurt over de buitenruimte. De uitnodigingen waren hiervoor al verspreid, de informatiepanelen stonden klaar, de tent midden in de buurt was besteld. Maar door aangescherpte coronamaatregelen is deze buurtbijeenkomst op het allerlaatste moment geannuleerd. Nu blijkt dat de contactbeperkingen langer zullen duren, zal de participatie wat anders moeten gaan plaats vinden.

Maart/april 2021
Mede op basis van de reacties uit de buurt, werkt Tecta verder het locatieontwikkelplan uit. Een tweede informatiekrant, maar nu met het concept-plan, wordt opgesteld. Samen met de klankbordgroep wordt deze krant en een tweede online bijeenkomst met de buurt besproken.

April/mei 2021
In april/mei wordt het concept-plan gepresenteerd en met de buurt besproken tijdens een bijeenkomst. Mogelijk online, mogelijk dan weer fysiek. De tweede informatiekrant is hiervoor de basis.

Aankomende bijeenkomsten

Hieronder tref je de data van de aankomende participatiebijeenkomsten aan.

Bijeenkomst dinsdag 11 mei 2021

Buurtbijeenkomst Klankbordgroep

19.00 – 21.00 uur
Bij het voorbereiden van de aankomende bijeenkomst van de klankbordgroep van dinsdag 13 april is duidelijk geworden dat niet alle partijen aanwezig kunnen zijn. Omdat het belangrijk is dat er vanuit de ‘driehoek’ (buurt, gemeente, ontwikkelaar) voldoende vertegenwoordigers zijn, stellen wij deze nieuwe datum voor.

Bijeenkomst 30 maart 2021

Vervolgoverleg Klankbordgroep buurt

Deze bijeenkomst zal om de thema’s buitenruimte, duurzaamheid en ontmoeten/spelen draaien.

Bijeenkomst 25 maart 2021

Vervolgoverleg Roelofs toelichting CROW normen

19.00 – 20.00 uur
Tecta / Bijont / Roelofs / Gemeente – Buurtbewoner Martin Triebels

Afgelopen bijeenkomsten

Hieronder tref je de data en verslagen van de participatiebijeenkomsten aan.

Bijeenkomst 9 maart 2021

Buurtparticipatie overleg met de Klankbordgroep

Onderwerpen
19.00 – 19.20 Presentatie vanuit de buurt: wat voor ideeën zijn er over woningbouw, buitenruimte en verkeer?
19.20 – 19.30 Presentatie vanuit Tecta/Bijont: zijn er voortschrijdende inzichten?
19.30 – 19.50 Presentatie Roelofs: verkeer – met bijzondere aandacht voor herinrichtingsvoorstellen Liebergerweg
19.50 – 20.55 Verder met elkaar in gesprek
20.55 – 21.00 Vervolgafspraken maken over thema’s buitenruimte (samen met Buro Lubbers), duurzaamheid en ontmoeten/spelen
+ waar werken wij naar toe?

Bijeenkomst 27 januari 2021

Buurtparticipatie overleg met de Klankbordgroep


Bijeenkomst 17 oktober 2020 - vervallen

Inloopbijeenkomst Jac. P. Thijsseplein. Komen te vervallen i.v.m. aangescherpte coronaregels.

Op zaterdag 17 oktober stond een prachtige buurt-inloopmiddag gepland. Wij wilden aan de hele buurt de conceptplannen presenteren middels maquettes en schetsen en keuzes voorleggen qua indeling van het groen en de plaats van de gebouwen. Helaas moesten wij deze bijeenkomst op het laatste moment cancelen in verband met de aangescherpte corona regels. In plaats daarvan is versneld deze projectwebsite opgezet.

Bijeenkomst 8 september - Wonen en Werken

Thema wonen en werken, met onder meer bouwdichtheid en woningaantallen.

Bijeenkomst 8 juli 2020 - Verkenning participatie klankbordgroep

Terugkijken, concept-participatieplan, vooruitkijken op participatieproces.

Bijeenkomst 25 februari 2020

Tecta / Bijont / ArchitectenCie - Buurtbewoners (Martin Triebels, David, Bart en Rudy )

Bijeenkomst 29 januari 2020

Tecta / Bijont - Buurtbewoners (Martin Triebels en Gert ...)

Bijeenkomst 5 september 2019

Tecta / Bijont - Buurtbewoners (Martin Triebels en Rudy Volkering) Café Dudok

Bijeenkomst 3 april 2019

Tecta / Bijont - Buurtbewoners (Martin Triebels en Rudy Volkering) Café Dudok

Bijeenkomst 5 maart 2019

Tecta / Bijont - Buurtbewoners (Martin Triebels en Rudy Volkering) Café Dudok

Liebergpark-participatie-annulering2
IMG_6975-1200
Bewoners-aan-het-woord-min-1200