Skip to content

Participatie

Tecta, Bijont, gemeente en een afvaardiging van de buurt zijn al 2 jaar met elkaar in gesprek over de invulling van het nieuwe plangebied.
Over van alles is nagedacht. Groen, herkenbaarheid van het gebied, inpasbaar in de toekomstige plannen van gemeente en buurt, waterinfiltratie, natuurinclusief bouwen, verkeer, parkeren, enz. Eigenlijk teveel om hier op te noemen.

Dit grote plandocument (het LOP – Locatie Ontwikkel Plan) is tot stand gekomen samen met de gemeente en een afvaardiging van de buurt in de verschillende digitale sessies. (de verslagen vindt u hieronder).

Daarnaast zullen de buurtoverleggen ook doorgaan. Want als het plan er ligt is het natuurlijk nog niet af en gerealiseerd. Zo zullen we ons de komende periode gaan bezig houden met verkeer en parkeren en de invulling van het groen.

Verslag participatie proces

Samenvatting buurtparticipatie proces

Verslag van het participatie proces

Aankomende bijeenkomsten

Hieronder tref je de data van de aankomende participatiebijeenkomsten aan.

Volgende buurtbijeenkomst: dinsdag 31 mei 2022

Locatie en tijdstip: Zaal 4, De Morgenster, Seinstraat 2, Hilversum, 19:00 - 21:00 uur

Het thema van de bijeenkomst zal zijn de inrichting van het openbaar gebied en de algemene voortgang van het ontwerp van de gevels.

Afgelopen bijeenkomsten

Hieronder tref je de data en verslagen van de participatiebijeenkomsten aan.

Bijeenkomst maandag 21 maart 2022

Onderwerpen: planning, ontwerp bestemmingsplan, parkeren en toelichting ontwerpen

Foto’s van de bijeenkomst

Buurtinformatiemarkt 6 november

Locatie: Buurthuis Vonk in de wijk.

Bijeenkomst maandag 20 december 2021

Onderwerp: diversen

Bijeenkomst woensdag 10 november 2021

Onderwerp: uiterlijk en gevelbeelden

Foto’s van de bijeenkomst

Informatiemiddag 4 september 2021

Locatie: Het laad- en losdock van Hunkemöller aan de Liebergerweg.

In De Lieberger Courant heeft onder meer een uitnodiging gestaan voor de informatiemiddag op het laad- en losdock van het Hunkemöller-terrein. Daar konden omwonenden zich nader laten informeren. Middels 4 verschillende thema’s werd uitleg gegeven over de herontwikkeling van het Hunkemöller terrein. De uitnodiging is tevens verstuurd naar de raadsleden van de gemeente Hilversum. Gedurende de middag hebben verschillende bewoners en raadsleden gebruik gemaakt van deze gelegenheid.
Foto’s van de bijeenkomst

Bijeenkomst woensdag 23 juni 2021

Buurtbijeenkomst Klankbordgroep

Bijeenkomst 3 juni 2021

Buurtbijeenkomst Klankbordgroep

Bijeenkomst 30 maart 2021

Vervolgoverleg Klankbordgroep buurt

Deze bijeenkomst zal om de thema’s buitenruimte, duurzaamheid en ontmoeten/spelen draaien.

Bijeenkomst 25 maart 2021

Vervolgoverleg Roelofs toelichting CROW normen

19.00 – 20.00 uur
Tecta / Bijont / Roelofs / Gemeente – Buurtbewoner Martin Triebels

Bijeenkomst 9 maart 2021

Buurtparticipatie overleg met de Klankbordgroep

Onderwerpen
19.00 – 19.20 Presentatie vanuit de buurt: wat voor ideeën zijn er over woningbouw, buitenruimte en verkeer?
19.20 – 19.30 Presentatie vanuit Tecta/Bijont: zijn er voortschrijdende inzichten?
19.30 – 19.50 Presentatie Roelofs: verkeer – met bijzondere aandacht voor herinrichtingsvoorstellen Liebergerweg
19.50 – 20.55 Verder met elkaar in gesprek
20.55 – 21.00 Vervolgafspraken maken over thema’s buitenruimte (samen met Buro Lubbers), duurzaamheid en ontmoeten/spelen
+ waar werken wij naar toe?

Bijeenkomst 27 januari 2021

Buurtparticipatie overleg met de Klankbordgroep


Bijeenkomst 17 oktober 2020 - vervallen

Inloopbijeenkomst Jac. P. Thijsseplein. Komen te vervallen i.v.m. aangescherpte coronaregels.

Op zaterdag 17 oktober stond een prachtige buurt-inloopmiddag gepland. Wij wilden aan de hele buurt de conceptplannen presenteren middels maquettes en schetsen en keuzes voorleggen qua indeling van het groen en de plaats van de gebouwen. Helaas moesten wij deze bijeenkomst op het laatste moment cancelen in verband met de aangescherpte corona regels. In plaats daarvan is versneld deze projectwebsite opgezet.

Bijeenkomst 8 september - Wonen en Werken

Thema wonen en werken, met onder meer bouwdichtheid en woningaantallen.

Bijeenkomst 8 juli 2020 - Verkenning participatie klankbordgroep

Terugkijken, concept-participatieplan, vooruitkijken op participatieproces.

Bijeenkomst 25 februari 2020

Tecta / Bijont / ArchitectenCie - Buurtbewoners (Martin Triebels, David, Bart en Rudy )

Bijeenkomst 29 januari 2020

Tecta / Bijont - Buurtbewoners (Martin Triebels en Gert ...)

Bijeenkomst 5 september 2019

Tecta / Bijont - Buurtbewoners (Martin Triebels en Rudy Volkering) Café Dudok

Bijeenkomst 3 april 2019

Tecta / Bijont - Buurtbewoners (Martin Triebels en Rudy Volkering) Café Dudok

Bijeenkomst 5 maart 2019

Tecta / Bijont - Buurtbewoners (Martin Triebels en Rudy Volkering) Café Dudok