Skip to content

Voorlopig plan

Ligging

Het plangebied is gelegen in de spoorzone in Hilversum, op circa 1 kilometer ten oost-zuidoosten van het centrum en op circa 700 meter ten zuid-zuidoosten van het station.
Het plangebied wordt begrensd door de Liebergerweg aan de noordzijde met deels de achtertuinen van Liebergerweg 26 t/m 56, aan de oost- en westzijde door een bedrijventerrein en aan de zuidzijde door de spoorlijn van Hilversum naar Baarn.

Toekomstige ontwikkeling

Op de locatie komen ongeveer 300 woningen, 3000 m2 kantooroppervlak en een ondergrondse parkeergarage met voldoende parkeren voor de hele ontwikkeling.

Wonen in Liebergpark
Klik voor een vergroting
Liebergpark4-1920

Openbare ruimte

Wonen in Liebergpark sluit aan op de groene loper langs het spoor.

Levendig straatbeeld met veel groen in de voortuinen, binnentuinen en openbaar groen

Divers woningaanbod

In Liebergpark komen 100 circa woningen in de sociale sector, 150 middendure woningen en 50 woningen in het hogere segment. Deze mix samengesteld door de gemeente Hilversum garandeert diversiteit en maakt dat er voor elke doelgroep woningaanbod is.

Een aantrekkelijke mix van woningen voor starters, gezinswoningen en woningen in het hogere segement

Referentie-wonen1
Referentie-wonen3
Liebergpark3-1920

Parkeren ondergronds

De bewoners van Liebergpark parkeren hun auto straks veilig op een eigen parkeerplaats. Dit geldt ook voor de gebruikers van de kantoren. Om het mobiliteitsaanbod te vergroten worden er in de parkeergarage ook deelauto’s aangeboden. Woon je straks op Liebergpark, dan kun je hiervan gebruikmaken. Handig, niet de vaste kosten voor een auto, wel de mogelijkheid om er 1 te gebruiken wanneer je daar behoefte aan hebt.
Mogelijk wordt dit deelgebruik zelfs aangeboden aan de buurt.

Auto’s uit het straatbeeld, dus alle ruimte voor fietsen, wandelen en spelen

Spoorpark doorsnede

Spoorpark bestrating

Het nieuwe spoorpark

Dit spoorpark, dat al decennia lang een wens is van de gemeente, volgt de spoorlijn en laat de natuur via Anna’s Hoeve in Hilversum binnenkomen. In dit park dat de komende jaren verder vorm gaat krijgen komen mogelijkheden om te sporten, recreëren of een fijne wandeling te maken.

Er ontstaan nieuwe groene verbindingen met de stad en omliggende wijken

Liebergpark-trappen-500
Liebergpark-rekstok-500
Liebergpark-zitje-500
Liebergpark-klimboom