Skip to content

Onze visie op duurzaamheid

Een nieuw leefgebied

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de invulling van duurzaamheid in Liebergpark. Dit zal het onderwerp zijn op de volgende buurtparticipatieavond.
Samen met de omwonenden wordt het nieuwe park ontworpen en vormgegeven.

duurzaam-icon-1

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid voor de ontwikkeling Wonen in Liebergpark. Natuurlijk wordt bij de ontwikkeling van de wijk steeds aansluiting gezocht bij de nieuwste eisen en inzichten op het gebied van energieverbruik en energiebesparing. Belangrijk uitgangspunt is in ieder geval, dat de duurzame ambities een comfortabel en gezond leef- en woonmilieu niet in de weg mogen staan.

auto-icon

Duurzaamheid kent naast energiebesparing meer gezichten. Te denken valt daarbij aan de toekomstbestendigheid van de gebouwde omgeving, bewustwording bij de gebruikers ervan, een duurzame inrichting van het openbaar gebied, het terugdringen van autogebruik en stimulering van het gebruik van alternatieve vormen van (openbaar) vervoer, multifunctionaliteit van gebouwen en openbaar gebied, etc.

opslag-icon

Wonen in Liebergpark wordt gasloos opgeleverd en voorzien van een collectief warmtenet, voorzien van warmte- en koude opslag (WKO). De WKO-installatie biedt duurzame warmte in de winter en zorgt voor aangename verkoeling tijdens de warme zomermaanden. Ook houden wij bij onze ontwikkeling nu al rekening met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering. 

water-icon

We treffen maatregelen tegen wateroverlast, verdroging en hittestress.  Zo zorgen we dat regenwater zo veel mogelijk wordt opgeslagen of op natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem. Bijvoorbeeld door het toepassen van regenwaterbuffers op daken. En door veel groen en bomen in het plan op te nemen. Afgezien van hulp bij de waterhuishouding zorgt groen ook voor schaduw en koelte en voor een visueel prettige woonomgeving.

bomen-icon

De groene daken, de tuinen en het openbaar groen vormen samen een prachtige woonplek voor vogels en insecten. We maken nestkasten en zorgen voor openingen in de gevels. Dit vormen beschutte plekken voor de dieren. Ook zijn hagen, struiken, klimplanten en andere beplanting fijne verblijfplaatsen voor verschillende diersoorten. 

vlinder-icon

 Door voor een fijne woonplek te zorgen en door variatie te bieden in bloemen en planten creëren we een grote biodiversiteit in de buurt. Ook de waterbergingen en de groene daken dragen hieraan bij. Deze woonomgeving komt zo écht tot leven.

referentie2

Referentiebeelden

De meerwaarde van bewonersoverleg is bij de ontwikkeling van duurzaamheid van onschatbare waarde geweest. Lees ook de verslagen van de bijeenkomsten met de buurt en de gemeente.

Referentie1
Spoorpark5
Referentie-voortuinen
Spoorpark1
Liebergpark-rekstok-500