Skip to content

Wanneer kun jij
wonen in Liebergpark?

Blijf op de hoogte

Het is nu nog niet bekend wanneer de woningen in verhuur/verkoop gaan. Heb je interesse? Schrijf je alvast in met je e-mailadres en je gegevens, dan houden we je op de hoogte.

Planning Liebergpark

– Planning onder voorbehoud. –

 • Q1 2022

  Anterieure overeenkomst getekend

  Anterieure overeenkomst getekend door Novatectum en gemeente

 • 2018

  Start

  Start samenwerking Novatectum en ontwikkelaar Bijont. Overleg met gemeente Hilversum en start bewonersoverleg.
 • Q3 2022

  Voorlopig ontwerp gereed

  Voorlopig ontwerp architect gereed

 • Q4 2022

  Wijziging bestemming

 • 2023

  aanvraag omgevingsvergunning

 • 2024

  Omgevingsvergunning onherroepelijk

 • Q4 2024

  Start sloop en start bouw

 • 2026

  Oplevering

Buurt en participatie

Novatectum, Bijont, gemeente en een afvaardiging van de buurt zijn al 4 jaar met elkaar in gesprek over de invulling van het nieuwe plangebied.
Over van alles is nagedacht. Groen, herkenbaarheid van het gebied, inpasbaar in de toekomstige plannen van gemeente en buurt, waterinfiltratie, natuurinclusief bouwen, verkeer, parkeren, enz. Eigenlijk teveel om hier op te noemen.

Dit grote plandocument (het LOP – Locatie Ontwikkel Plan) is tot stand gekomen samen met de gemeente en een afvaardiging van de buurt in de verschillende digitale sessies.

Daarnaast zullen de buurtoverleggen ook doorgaan. Want als het plan er ligt is het natuurlijk nog niet af en gerealiseerd. Zo zullen we ons de komende periode gaan bezig houden met verkeer en parkeren en de invulling van het groen.

Verslag participatie proces

Samenvatting buurtparticipatie proces

Verslag van het participatie proces

Aankomende bijeenkomsten

Volgende buurtbijeenkomst: n.t.b.

Locatie en tijdstip worden tzt bekend gemaakt

Onderwerp van de bijeenkomst wordt tzt bekend gemaakt.

Afgelopen bijeenkomsten

De verslagen zijn in pdf formaat. Download start automatisch.

Bijeenkomst 17 januari 2023

Onderwerpen: diversen

Bijeenkomst 11 oktober 2022

Onderwerpen: diversen, ontwikkeling buitenruimte

Bijeenkomst dinsdag 5 juli 2022

Onderwerpen: de inrichting van het openbaar gebied en de algemene voortgang van het ontwerp van de gevels.

Terugkoppeling uit de buurt over landschap

Bijeenkomst maandag 21 maart 2022

Onderwerpen: planning, ontwerp bestemmingsplan, parkeren en toelichting ontwerpen.

Bijeenkomst maandag 20 december 2021

Onderwerp: diversen

Bijeenkomst woensdag 10 november 2021

Onderwerp: uiterlijk en gevelbeelden

Informatiemiddag 4 september 2021

Locatie: Het laad- en losdock van Hunkemöller aan de Liebergerweg.

In De Lieberger Courant heeft onder meer een uitnodiging gestaan voor de informatiemiddag op het laad- en losdock van het Hunkemöller-terrein. Daar konden omwonenden zich nader laten informeren. Middels 4 verschillende thema’s werd uitleg gegeven over de herontwikkeling van het Hunkemöller terrein. De uitnodiging is tevens verstuurd naar de raadsleden van de gemeente Hilversum. Gedurende de middag hebben verschillende bewoners en raadsleden gebruik gemaakt van deze gelegenheid.

Bijeenkomst woensdag 23 juni 2021

Buurtbijeenkomst Klankbordgroep

Bijeenkomst 3 juni 2021

Buurtbijeenkomst Klankbordgroep

Bijeenkomst 30 maart 2021

Vervolgoverleg Klankbordgroep buurt

Deze bijeenkomst zal om de thema’s buitenruimte, duurzaamheid en ontmoeten/spelen draaien.

Bijeenkomst 9 maart 2021

Buurtparticipatie overleg met de Klankbordgroep

Onderwerpen
19.00 – 19.20 Presentatie vanuit de buurt: wat voor ideeën zijn er over woningbouw, buitenruimte en verkeer?
19.20 – 19.30 Presentatie vanuit Tecta/Bijont: zijn er voortschrijdende inzichten?
19.30 – 19.50 Presentatie Roelofs: verkeer – met bijzondere aandacht voor herinrichtingsvoorstellen Liebergerweg
19.50 – 20.55 Verder met elkaar in gesprek
20.55 – 21.00 Vervolgafspraken maken over thema’s buitenruimte (samen met Buro Lubbers), duurzaamheid en ontmoeten/spelen
+ waar werken wij naar toe?

Bijeenkomst 27 januari 2021

Buurtparticipatie overleg met de Klankbordgroep


Bijeenkomst 8 september - Wonen en Werken

Thema wonen en werken, met onder meer bouwdichtheid en woningaantallen.

Bijeenkomst 8 juli 2020 - Verkenning participatie klankbordgroep

Terugkijken, concept-participatieplan, vooruitkijken op participatieproces.

Partijen

Ontwikkelaar – Bijont Bijzonder Ontwikkelen
Eigenaar – Novatectum
Architect – De Architecten Cie. B.V.
Landschapsarchitect – Buro Lubbers Landschapsarchitecten
INBO – Procesbegeleiding participatieproces
Installatie adviseur – DWA
Constructeur – Snetselaar Ingenieurs
Bouwfysica – DWA
Geluidsadviseur – Alcedo
Brandveiligheid – Buro Veldweg
Verkeer / Parkeergarage – Goudappel
Infra en Nuts – Smit Civiele Techniek
Trillingen – Weboost
Externe veiligheid – AVIV